آلیسون چت

الیسون چت

چت روم الیسون چت..اسم عجیبیه؟ خب اینم از مدیر شاسکول الیسون چت که میاد تبلیغ میکنه و داره با تبلیغ کاربر میدزده. بزودی حالشو میگیریم و رومشو به درک واصل میکنیم.چت روم فارسی الیسون اسم بسیار بی معنی دارد و کم کم داره میره رو اعصاب بعضی چت روم ها . حقشه یه گوش مالی بهش بدیم.