چت روم بندرعباس

چت روم بندرعباس

چت استان هرمزگان

چت بندرعباس چت مخصوص همه بندرنشینان عزیز و خون گرم که با شرجی سرو کار روزانه دارند.چت شهر بندرعباس یکی از بهترین های اتاق چت بندرعباسی ها می باشد.چت روم بندرعباس خیلی سال پیش توسط فردی تگ موردنظرش نوشته شد ولی بعدها افت کرد حالا ما تصمیم داریم در مورد بندگپ بحرفیم..سایت چت روم بندرعباس چت.

چت روم بندرعباس چت
چت روم بندرعباس چت

خاطره از خودم من که به بندرعباس رفته بودیم از شهرهای میناب و بندرجاسک و حاجی آباد دیدن کردیم براتون تعریف میکنم.اون شب دیر موقع بود رسیدییم و بسیار پیگیر بودیم تا هتلی پیدا کنیم و در ان مستقر شویم.به هتل رسیدییم به نام هتل اریا و در ان جا مبلغ هنگفتی در قبال هتل بی کیفیتشان از ما گرفتند..وضعیت واقعا بدی داشت حتی کیفیت غذایشان بد بود.

چت روم میناب چت ,چت جاسک,چت حاجی اباد چت روم شهرهای استان هرمزگانbndchat