امل چت

امل چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد وشامل وبلاگ بزرگ امل ،اتاق گفتگویی انلاین امل چت  ،جامعه ای مجازی امل ،وبلاگ بزرگ امل  ،تبلیغات امل  ،شرایط مد یریت ونظارت در امل چت ،وب سایت تبلیغات امل چت ،وب سایت تفریحی امل چت در خدمت همه دختران وپسران ناز می باشد