ملودی چت

روزی شاه ملودی چت عباس در اصفهان ملودی چت به خدمت عالم زمانه “شیخ بهائی ملودی چت ” رسید پس از سلام و احوالپرسی از شیخ پرسید: در برخورد با افراد اجتماع ” ملودی چت اصالت ذاتیِ آنها بهتر است یا تربیت خانوادگی شان؟ شیخ گفت : ملودی چت هر چه نظر حضرت اشرف باشد ملودی […]نوشته ملودی چت اولین بار در چت روم|چت باران| پدیدار شد.