کمپین نخریدن خودرو

این روزها بحث بسیار داغ همین بحث کمپین نخریدن خودروی صفر است که این مدت باعث رکود شدید شده ! این موضوع از جایی شروع شد که مردم جانشان به لبشان رسید و به دلیل اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالا خودرو شروع شد و بسیار هوادار و جوانان دنباله روی ان شدند.هدف اصلی ان بالا بردن کیفیت خودروها هست که هر فرد با مدرک این حرف رو میزند که یکسری مسائل کیفیتی در خودرو هست.

این کمپین محکم به حرف ها و پیمان خود استوار است و انتظار دارد عدالت برقرار شود.کمپین نخریدن خودرو تا اینجا موفق بوده و سعی دارد به خودروسازان بفهماند کیفیت از قیمت بسیار پایین تر است و باید این موضوع حل شود.نظر شما چیست؟؟

انشاا.. که این موضوع حل شود و فرغون سازان کمی به فکر مردم باشند و کیفیت رو بالا ببرند و قیمت ها رو هم میلیونی کاهش دهند تا مردم از پولی که میدهند راضی باشند.

نظر دهی کمپین نخریدن خودروی صفر