سوسو چت

سوسو چت  ,در قدیم ها یک گروه طراحی چت روم به نام سوسو وجود داشت که در حال حاضر وجود ندارد..احتمالا نام سوسو از ان گرفته شده است.چت سوسو نام رمانتیکی دارد.