ماهور چت

چت روم ماهور

چت روم فارسی ایرانیان ماهور چت

ماهور چت یادته؟ همان رومی که زمانی نامش بسیار می درخشید . آنلاینش خیلی بالا بود و کاربران از سراسر کشور داشت.چت روم ماهور چت برای شما و من و تو چت !

ماهور یه تپه های نیمه بلندی که گفته میشود در بیابان . تپه ماهورهای یزد و کرمان چت .

mahorchatماهور چت
mahorchatماهور چت

ماهور چت قالب اختصاصی و شکیلی دارد .چت روم ماهور هم چنان باز است و پذیرای شماست.شما هم اگر از کاربران قدیمی ماهور هستید انتخاب خوبی داشته اید.این چت روم خیلی محبوب است.

مـــــــــــــــــــاهور چت mahorchat