پرواز چته

پرواز چته یعنی چی؟ چتروم پرواز چته همان معنی چت پرواز را میدهد یا این تفسیر که چت روم پرواز برای تو ! چت کردن در پرواز چت بسیار رویایی میباشد.ورود به چت پرواز