داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌ دهد

مرکز گفت‌وگوی راهبردی در آمریکا با انتشار عکس‌هایی از زنان داعشی تأکید کرد که این گروه تروریستی با انتشار این عکس‌ها از مناطق تحت کنترل خود تلاش می‌کند تا زنان و دختران را از کشورهای مختلف جذب کند.

زنان داعشی در این تصاویر سعی می‌کنند برخلاف واقعیت‌ها اینگونه وانمود کنند که از زندگی بسیار خوبی در کنار تروریست‌های داعش برخورداند.

داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهد

 

عکس گرفتن زنان داعشی با خودروی لوکس آلمانی
داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهدداعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهد

ترغیب زنان و دختران به ازدواج با عناصر داعش

داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهد

آموزش نظامی زنان و یادگیری استفاده از انواع سلاح و مواد منفجره

داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهد

خانواده اقصی محمود معتقدند وی به سه دختر انگلیسی برای پیوستن به داعش کمک کرده است.

داعش با این تصاویر دختران را فریب می‌دهد