بیستون چت

بیستون چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد ومحیط گرم وشاد برای دختر وپسر هایی ناز ایرانی که در بخش هایی گوناگونی از قبیل اتاق گفتگویی انلاین بیستون چت ،وبلاگ بزرگ بیستون چت ،تبلیغات بیستون ،جامعه ای مجازی بیستون ،شرایط مدیریت ونظارت در بیستون چت ،وب سایت تبلیغات بیستون چت ،وب سایت تفریحی بیستون چت ،می باشد