اسرا چت

چت روم فارسی اسرا چت

اسرا چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد وشامل وبلاگ بزرگ اسرا ،اتاق گفتگویی انلاین اسرا چت ،تبلیغات اسرا چت ،جامعه ای مجازی اسرا چت ،شرایط مدیریت ونظارت در اسرا چت ،وب سایت تبیلغات اسرا چت ،وب سایت ت فریحی اسرا چت ،در خ دمت دختر وپسر هایی  ناز ایرانی می باشد