اسی چت

اسی چت در سال هزار وسی صد و نود توسط شرکت طراحی نیاسر طرح طراحی گردید و توسط مدیر حسین تا سال نود ویک فعالیت کرد و جمعیت ان به شصت نفر انلاین رسید . وبعد به مدیر یاشار فروخته شد برای ورود به ادرس جدید کلیک کنید.