خورشید چت

خورشید چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد وشامل و بلاگ بزرگ خورشیدچت ،اتاق گفتگویی انلاین خورشید چت ،جامعه ای مجازی خورشید چت  ،تبلیغات خورشید چت ،شرایط مدیریت ونظارت در خورشید چت ،وب سایت تبلیغات خورش ید چت ،وب سایت تفریحی خورشید چت  در خدمت دختر وپسر هایی ناز می باشد