بیکار چت

چت روم بیکار چت نامی نبستا معروف می باشد این چت روم قریب دوسال است باز شده است.بیکار چت طراحی های مختلفی را انتخاب کرده است و رومی شلوغ محسوب میشود.بیکار چت برای بچه های بیکار و صمیمی بیکار چتbikarchatوبلاگ بیکار چت