چت روم چتی متی

چت روchatimatiم چتی متی چت یعنی چتی کردن و متی چت های کل ایرانیان..این چت روم نیز همانند بقیه چت ها کلماتی را بیرون رومش قرار داده است مثلا سئو شده خخخ.