چت روم ایران زمین

چت روم ایران زمین مدت هاست باز شده و نام خوبی هم انتخاب کرده..چت روم ایران زمین برای ایران و جهان.این چت روم آنلاین بالایی ندارد و نمیشه ان را جز رومهای شلوغ تلقی کرد.