سیکا چت

سیکا چت را میتوان با مخفف های زیادی نام برد مثلا سس یا سیس چت یا سوس چت یا هر چیز دیگری ! مهم این است سیکا چت دارای چت روم سیکا می باشد.این بدین معنی است که سیکا چت قالب معروف دختر و گربه را گذاشته است که قالبی ناز و احساسی می باشد.