فایر چت

فایر چت قدیمی می باشد.این ادعا حقیقت  دارد .آتیش چت سایت آتیشی ها فایر چت اولین در گروه گیلاس دیزاین پشتیبانی میشد ..مدتی فایر چت تعطیل بود.اما هم اکنون دوباره باز شده و ما پیشنهاد میکنیم برای ورود اینجا کلیک کنید