ایس لاو چت

icelovechatچت روم آیس لاو چت رومی برای عاشقان یخی است.قلب یخی شاید از عشقی هست که در نهایت تبدیل به کوه یخی می شود که در نهایت عشق یخی را تشکیل می دهد.چت روم ایس لاو شاید مدیرش فردی هس که شکست خورده و تبدیل شده عاشق یخی .ادرس جدید ایس لاو چت,ورود به ایس لاو چت,دختران ایس لاو چت