جیغ چت

جیغ چت برای اونایی عاشق دیونه بازی و جیغ زدن هستن! جیغ چتروم فارسی ورود به جیغ چت بهترین و بزرگترین جیغ مال دختراست که آستانه تحمل گوش رو فراتر میره و اذیت میشه گوش.