رادوین چت

چت روم رادوین

پاپیل چت

چت روم بزرگ پاپیل

رادوین چت هم برای بچه بازی این بچه هایی هست که تازه فهمیدن اینترنت چیه! papilchatیه دو هزاری از باباشون هدیه گرفتن اومدن پیش این طراح های مفت و بکاپ دوزاری و یه روم میخرن که خیلی هم خلوته و میشه عشقکده بعضی ادم علاف ! البته شک نکنید رادوین بزودی مثل بقیه روم های بچه بازی جمع میشه و تخته میشه زیرا همش میره کاربر دزدی رومهای دیگه و خیلی حال بهم زن شدهradvinchat