روانی چت

چت روم روانی

ravanichatروانی چت واقعا مدیر روانی و بیخودی دارد.هی میاد تبلیغ و دزدی کاربر ! شک نکنید دارد خود را خسته میکند. این شیوه خیلی قدیمی شده و دیگه جواب نمیده .همه شما کاربران و دوستان عزیز میدونید که تبلیغ دستی توی رومها دیگه نه تنها فایده نداره بلکه باعث دشمن شدن با سایر رقیبا میشه که اصلا به نفع مدیر این چت نیست.

مدیر روانی چت میگه من کی روانی واقعی هستم.شما نیز باور کنید .ناظران روانی چت در ادرس جدید وارد میشوند تصاویر روانی شدن چت