ساحل چت

ساحل چت نام زیبایی برای روم خود انتخاب کرده است اما یک نکته وجود دارد آن اینکه قالب این چت روم با نامش ست نیست و قالبی گزاشته که اصلا ربطی به موضوع چتروم ندارد.لب ساحل چت