چت روم سویل

چت روم سویل نیز یک چت روم آذری هست که خود را با عنوان چت روم اذری سویل چت معرف همگان کرده است.اما اویل و سویل رابطه دارند بدون شک..چت رومی  با نام اویل چت = سویل چت تضاد آن میشود