شوکر چت

شوکر چت روم خوب شوکری ها! شوکر به معنای شوک یعنی غافلگیری می باشد.چت شوکر از آن دسته چت های تازه تاسیس می باشد.وبلاگ شوک چت نیز اینجاست.وبسایت رسمی هوادارن شوکر چت بزررررررررررررگ شووکرررررررررررررررررررررر چت