تاف چت

تاف چت روم فارسی است.تاف چت هم تازه تاسیس است اما استاندارد را رعایت نکرده و چت رومی کم سرعت است.ما نسخه جدید تاف چت را پیشنهاد میکنیم که با html5نوشته شده و سازگار با موبایل شماست.