طپش چت

طپش چت سایت طپش چت ورود به طپش چت روم فارسی,طپش چت دارای یک مدیر تازه کار است.این ادعا را وقتی با جرات گفتیم که مدیر این روم تایتل خود را روی عنوان طپش چت ,چت ایرانیان,با مدیریت جدید تنظیم کرد.