طاووس چت

چت روم طاووس

tavooschatطاووس چت از کلمه طاووس گرفته شده است که نام پرنده ای زیبا هست.چت این پرنده پرهای زیبایی دارد که حتی در شاهنامه فردوسی هم که زال در شرایط اضطراری با اتیش زدن ان کمک میخواست.طاوس چت روم طاووس.

طاووس در کل پرنده ای افسانه ای است.چت روم طاووس هم از ان روم های بی سروپاست که کارش شده تبلیغ تبلیغ ! ما قصد در ابتدا یه گوش مالی حسابی مدیر طاووس چت را بدهیم بعد ان را ببندیم و خود جای ان را بگیرییم و دختر پسرای طاووس چت را مجذوب سازیم.طاوس چت دو نسخه با پسوندهای متفاوت دارد که طبق معمول دامین بین المللی آن لینک اول است. و یکی دیگری دومی ..جالب اینست طاووس چت خیلی خلوت است.بیش از ان که فکرش را بکنید.